Adak-Akika

Adak-Akika

Sene içerisinde bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının farklı ülke ve bölgelerde kesimlerini gerçekleştiriyoruz.

Kurban kesilerek hem bir ibadet yerine getirilmekte hem de yoksulların ihtiyacı giderilmektedir.

Adak, akîka ve şükür kurbanlarınızı İslami usullere uygun bir şekilde keserek ihtiyaç sahibi kimselere, yetim-öksüzlere ve öğrencilere dağıtıyoruz. Bağışlanan her bir kurbanın görsellerini bağışçıya gönderiyoruz.

Siz de yardım elinizi uzatın ve kurban bağışınız binlerce ihtiyaç sahibine ulaşsın.

Not: Birlemiş Milletler verilerine göre Arakan mülteci kamplarının bulduğu Bangladeş'te yıllık kişi başına düşen et miktarı 4 kg'dir. Bu rakamın mülteci kamplarında yarı yarıya düştüğü tahmin edilmektedir. Bangladeş dünyanın en az et tüketilen ülkelerinden biridir. Et dağıtım projeleri aynı zamanda bir koruyucu sağlık hizmeti olarak görülmektedir.

*EFT ve Havale yoluyla yapacağınız bağışlarda açıklama kısmına adak bağışı olduğu ibaresi ile ülke ismi ve iletişim numarası; hesap ismi kısmına ise "İyilikte Yarışanlar Derneği" yazmayı unutmayınız.

 

Adak kurbanı nedir, ne zaman kesilmelidir, şartları nelerdir? 

Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde, “bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılması”nı ifade eder.

Mutlak olan (bir şarta bağlı olmayan) adağı yerine getirmek vacibdir. Belli gününde yerine getirilmeyen bir adak, başka bir günde kaza edilir.  Olması istenilen bir şarta bağlı nezir, o şartın gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi vacib olur.  (Büyük İslam İlmihali-Ömer Nasuhi Bilmen)

Hadislerde de Hz. Peygamber (s.a.v), Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah’a isyan veya mâsiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir (Buhârî, Eymân, 28, 31; Müslim, Nezir, 8; Ebû Dâvûd, Eymân, 22)

Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 481). Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 94).

Kurbanlık hayvanda aranan nitelikler, adak kurbanında da aranır.

Adak kurbanının etini nezreden kimse yiyemeyeceği gibi, zevcesi ile usul ve furuu (baba, babanın babası, evlad ve evladlarının çocukları) da yiyemezler. Bunu fakirlere sadaka olarak dağıtmak gerekir. (Büyük İslam İlmihali-Ömer Nasuhi Bilmen)

Akîka kurbanı nedir, ne zaman kesilmelidir, şartları nelerdir?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir.

Selman bin Amir ed Dabbî (radiyallahu anh)’den rivayetle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurmuştur: "(Doğan çocuk) ile akika vardır. Onun için kan akıtın ve ondan ezayı giderin" (Buhari)

Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir ancak doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.

(Büyük İslam İlmihali-Ömer Nasuhi Bilmen-Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Kurbanlık hayvanda aranan nitelikler, akîka kurbanında da aranır.

Erkek çocuk için bu kurban kesilebileceği gibi, kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur. (Büyük İslam İlmihali-Ömer Nasuhi Bilmen)

Şükür kurbanı nedir, ne zaman kesilmelidir, şartları nelerdir?

Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir.

Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Bu kurbanların etinden sahipleri de yiyebilirler.

Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi, bulunduğu yerdeki birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir.