Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

İyilikte Yarışanlar Derneği; hiç bir dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin zor durumda kalmış insanlara yardım etmeyi kendisine düstur edinmiş bir yardım kuruluşudur.

Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz

İyilikte Yarışanlar Derneği yeryüzünde adalet ve iyiliğin hakim olması için her nerede olursa olsun; savaş, yoksulluk ve açlık, doğal afetler sonucu çaresiz kalmış kimselere sizlerin yardımlarını ulaştırmayı kendisine misyon edinmiş bir yardım kuruluşudur.

.Dünyada Adalet ve iyiliği hakim kılmak istiyoruz
.Mazlumların yaralarını merhem olmak istiyoruz
.İyilikte ve iyilik için yarışmak istiyoruz

Çalışma Prensiplerimiz

İyilikte Yarışanlar Derneği olarak çalışma prensibimiz vakıaya uygun en kalıcı ve etkin çözümler üzerine düşünüp işe koyulmaktır. Bu etkin yöntemi uygulamak için kamuoyuna meseleri duyurup ortak bir vicdan yaratmak bu konuda halkı ve diğer yardım kuruluşlarını  bilinçlendirmek çalışma prensibimizin temel taşlarındandır. Kalıcı projeler ve kalıcı çözümlerle zulme uğramış halklara sadece "balık vermek" değil "balık tutmayı" da öğretmek istiyoruz.

Çalışma İlkelerimiz

.Öncü olmak: Daha önceden yapılmamışa öncü olmak, herkesin yaptığına ek olarak ihtiyaç olan fakat üzerine düşülmeyen konuları da ele almak.
.Toplumları kaynaştıran doğru haber: Birbirlerinden habersiz toplumları birbirine yakınlaştırmak adına farklı coğrafyalardan haberleri insanlarla doğru bir şekilde paylaşmak.
.Şeffaflık: Tüm yaptığımız işleri kamuoyu ile paylaşmak ve insanları derneğimiz hakkında bilgilendirmek.